Výběrová bibliografie

Adresář průmyslu, živností a obchodu okresu Praha XIII
In: Almanach okresu Praha XIII.
Praha: František Škrabal, 1934, s. 200-250.
Též zahrnuty Záběhlice.

Hostivař - Záběhlice
In: Územní plán hlavního města Prahy. Praha, 1986, s. 314-165.

Ječný, Hubert
Staré cesty v pražské krajině.
In: Ochrana památek : Sborník Klubu za starou Prahu.
Praha: Orbis, 1959, s. 35-47 + 1 mapa.

Praha XIII.
In: Almanach okresu Praha XIII.
Praha: František Škrabal, 1934, s. 193-199.
Pochvalný článek o čtrnáctideníku a jeho vydavateli Františku Škrabalovi; obsahuje přetisk jedné titulní strany, kapitolu Co soudí o listě Praha XIII významní místní činitelé... a fotografie z tiskárny.

Rais, Karel 
Záběhlice.
In: Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních jeho škol.
Praha: vl. n., 1898, s. 140-141, 221, 224-255, 489-491.
Popis soudobých Záběhlic, historický přehled, krátce o archeologických nálezech, vznik a činnost Záběhlické školy. S fotografiemi.

Záběhlice
In: Almanach okresu Praha XIII.
Praha: František Škrabal, 1934, s. 175-184.
Historický přehled, krátce o zámku a jeho současném majiteli, statkáři Černém, kapitola věnovaná činnosti Sokola. S fotografiemi.

Záběhlice, Práče, Roztyly.
In: Dějiny Prahy.
Praha: Nakl. politické literatury, 1964, s. 778.

Zelinka, T. Č.
Pražská předměstí : Život za pražskou hradební zdí.
Praha: Orbis, 1955, s. 106-107.
Stručný přehled historie obce.