Výběrová bibliografie

Čapek, Karel
Na Rafandě
In: Konec bahna Prahy / Karel Ladislav Kukla
Praha: Mořem a pevninou, 1926, s. 152-154.
Článek o kolonii na Slatinách; převzato z Lidových novin.

Čapek, Karel
Na Rafandě
In: Lidové noviny. - Roč. 33, č. 195 (19. 4. 1925), s. 1-2.

Důmyslně a zajímavě přednáší...
In: Konec bahna Prahy / Karel Ladislav Kukla
Praha: Mořem a pevninou, 1926, s. 154-157.
Článek o kolonii na Slatinách; převzato z Národních listů od nejmenovaného autora.

Huml, Václav
Archeologický výzkum v Praze v letech 1988-1989 : U Záběhlického zámku.
In: Pražský sborník historický. - Sv. 24 (1991), s. 209-210.
V rámci delší přehledové statě je na uvedených stranách zmíněn i výzkum v zahradě Záběhlického zámku.

Kovářík, Jan
Nové nálezy knovízské kultury v Praze 9 - Kyjích a v Praze 10 - Záběhlicích
In: Archeologica Pragensia. - Sv. 2 (1981), s. 97-116.
Referát o výzkumu v ulici Přespolní u domu č. 2

Mašek, Norbert
Zbytky středověké stavby v Záběhlicích
In: Staletá Praha, sv. 3. Sestavil Z. Buříval.
Praha: Orbis, 1967.

Onovený kostelík v Záběhlicích
In: Method. Roč. 5, č. 7 (30.7.1879), s. 79-80.
Popis současného stavu kostela po jeho důkladné renovaci. Autorem článku je pravděpodobně vydavatel a redaktor listu Ferdinand J. Lehner.

Podlaha, Antonín 
Filiální kostel Narození Panny Marie
In: Posvátná místa království českého : Arcidiecese pražská, 1. díl.
Praha: Dědictví sv. Jana Nep., 1907.
Popis kostela; s 1 fotografií.

Podlaha, Antonín
Záběhlice.
In: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Vinohradském.
Praha: Arechologická komise při České Akademii, 1908.
Stručně o Kostele Narození Panny Marie a o zámku.

Vlček, Pavel
Záběhlice.
In: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků.
Praha: Libri, 1999, s. 507.