Historické mapy Záběhlic

Záběhlice po roce 1900

Záběhlice po roce 1900. Zachycen je upravený zámecký park, jinak široko daleko jsou jen pole a louky.

Záběhlice koncem 20. let

Na mapě patrně z konce dvacátých let je již zakreslen Spořilov, Zahradním Město ještě nestojí. Hamerský rybník byl v té době ze dvou třetin zanesený bahnem. Je to patrné i na tého fotografií.

Mapa Záběhlic

Severně od staré obce se již rýsuje zárodek Zahradního města. V severozápadní části mapy je zachycena nouzová kolonie Na Slatinách, na jejíž asanaci si brousil zuby nejeden plánovač. Kolonie z domků a prkených boud přetrvala dodnes, i když dnes se v ní už hlavně zahrádkaří...

Mapa Záběhlic

Čárkovaně zakreslený plán výstavby nového Spořilova a části Zahradního města, zakreslený na této mapě z 30. let 20. století, nebyl v této podobě nikdy realizován. Volné plochy byly v docela jiném duchu zastavěny až po druhé světové válce.