Záběhlice v roce 1907

Zdroj: Politický a školní okres vinohradský...

Jihovýchodně od Prahy, za Bohdalcem, na stráni Homole a v údolí nad Botíčem v zeleni zahrad, 219 m n. hl. m. malebně rozložena jest katastrální i politická obec Záběhlice. Pohled na Záběhlice na př. od Chodovce jest vždycky - ať v zimě, kdy kraj leskne se ledovou korou a stromoví záběhlických zahrad šňůrami jinovatky, ať na jaře, kdy vše svítí žlutavou zelení, nebo v létě, kdy jen střechy vynikají z houští stromů, a na podzim, kdy vadnoucí listí hraje všemi barvami - pěkný.

V obci je 145 domů, 1368 obyv. Č. (97, 672), filiální kostel záběhlický, zasvěcený Narození Panny Marie (r. 1350 farní), původně stavěn byl asi ve století XII., z které doby lodní zdi pocházejí. Tenkráte měl polokruhovou apsidu jako kostel hostivařský; nyní má loď románskou, ale presbyterium slohu gotického asi ze XIV. století. Ve století XVIII. za Václava Radeckého z Radče a r. 1861 byl opravován. Hlavní oltářní obraz jest od Rudolfa Müllera, malby na stěně od Kouckého. V sakristii jest měděná kropenka, jež dle tvaru z konce XVI. století pochází. Na kazatelně je znak Radeckých a Bzenských z Prorubí.

Pětitřídní škola má budovu nedaleko chrámu, ale 2 třídy jsou v domě soukromém. Zámek s Marianskou kaplí vystavěn byl z někdejší tvrze; jest při něm pěkný park. Poštovní úřad jest v Hostivaři. Obyvatelstvo živí se rolnictvím, zelinářstvím, obchodem, řemesly a dělnictvím. V obci jsou dva pivovary a dvě kruhové cihelny. Měděné hamry, r. 1770 založené, byly r. 1880 zrušeny. Za dávných dob kvetlo zde vinařství, ano ještě v XV. stol. jmenuje se víno záběhlické mezi lepšími víny českými. Severozápadní návrší nazývá se Hrádek.

Pro pěknou polohu svou a hojnost zahrad jsou Záběhlice výletním místem Pražanův.