Pro naše děti

Zdroj: Zájmy obcí XIII. okresu, 1933.

Slunce - vzduch - voda. Starý, ale osvědčený přírodní recept, ten platí i pro Záběhlice a neméně pro záběhlické děti.

O slunci nevím, co bych měl psáti. Jesť ve své hřejivé a léčivé laskavosti často tuze demokraticky pro každého spravedlivé, neboť svítí všude ve stejné míře.

Jinak jest tomu u nás v Záběhlicích s druhým receptem - vzduchem. Byl by zajisté i vzduch naším nejlepším lékem a dobrodincem, kdyby nebylo naší "kanalisace"; kdyby nebylo dnešního Botiče, protékajícího, či, lépe řečeno, líně se provalujícího starými Záběhlicemi, a kdyby nebylo záběhlického, smutně proslulého rybníka.

Toto naše líbezné "jezírko" není, jak se snad domníváte, napájeno prameny čisté, krystalově průzračné vody, vyvěrající svobodně z útrob máti země, za to však má náš rybníček tu vzácnou vlastnost, že je bohatě zarostlý hnijícím rákosím, na nějž po 6 let nebylo rukou lidskou sáhnuto, a že je při tomto svém dnešním rozkladu až do celé čtvrtiny pokryto vrstvami nahromaděného smrdutého bahna, po němž se můžete klidně procházeti. Nedivte se proto, že máme v Záběhlicích "ozon", jakého neměly ani zahrady Syrakuské...

Dalším záběhlickým problémem po této stránce jest voda. Pardon! Není mým úmyslem kritisovati snad náš dnešní nápoj, jež nám skýtá pitná řiční filtrovaná voda, s níž jsme se dnes již všichni z donucení smířili. Mám však na zřeteli vodu, která poskytuje lidskému tělu osvěžení, přispívá k jeho zdraví, onen velký dar přírody, který především vyhledávají v létě naše děti...

Ubohé! Jak nesmírně rády svá tílka svěřují koupalištím, jež si samy v Botiči našly a svou dětskou ručkou upravily. Vídáváte je v létě, jak se vesele šplouchají v potoce mezi Práčemi a Hostivaří, kde našly vodu o malé procento čistší a hlubší.

A o toto jejich jediné koupaliště a jedinou letní radost připravil je člověk, jemuž v surovosti jeho napadlo složiti tam beztrestně několik for starého, rezavého plechu a ostrých střepů.

Kam se půjdou tito naši naháčkové v létě letos koupat?

Všimly si toho již úřady a různí průkopníci dětské hygieny? Postarají se veřejní činitelé, především zástupci našeho okresu na radnici o odstranění těchto křiklavých nedostatků bezodkladným vyklizením a vyčištěním těchto zdravotně závadných míst?