Výběrová bibliografie

Autobusová linka přes Zahradní město? / K.
In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 4, s. 1
Protest proti návrhu, předesenému na schůzi ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy, aby autobusová linka A jezdila přes Zahradní město, čímž by byla znemožňěna přeprava obyvatelům Záběhlic a Práče a došlo by k prodloužení jízdy do konečné statnice v Hostivaři.

[Biograf Sokol] / Jk.
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3 (1933), č. 19, s. 2.
Zpráva o modernizaci biografu, který dnem 16. září 1933 filmem Anton špelec - ostrostřelec zahajuje zvukové promítání.

Ekologická stezka v Záběhlicích je kvůli stavbě haly rozbahněná / (hec)
In: Mladá Fronta Dnes. Roč. 10, č. 58 (10. 3. 1999), příl. Praha, s. 3.
O problémech spojených se stavbou tenisové haly u Hamerského rybníka.

Fialová, Lucie
V Záběhlicích pitvají historii.
In: Právo. Roč. 11, (28.4.2001), s. 16.
Článek o záchranném archeologickém výzkumu na místě budoucích bytových domů u ulice K prádelně;, s 1 fotografií.

Janoušek, Vl.
Historie Záběhlic
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3 (1933), č. 13, s. 2 (1. část); Roč. 3, č. 14, s. 2 (2. část)
Historický přehled, vycházející z knih K. Raise a A. Podlahy.

Horáčková, Rut
Sídliště?... Radost pohledět.
In: Lidová demokracie. (13. 3. 1986), s. 3.
Reportáž ze stavby sídliště na místě zbořené části starých Záběhlic.

Jak je postaráno o školství v našem okrese / F. W.
In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 18, s. 1.
Přehledový článek, zmínka též o zastaralé školní budově v Záběhlicích a plánech postavit poblíž zámku měšťanskou školu.

Naděje pomáhá potřebným / MV
In: Praha 10. Roč. 10, č. 18 (2000), s. 3.
Článek o činnosti organizace, též o plánech na přestavbu staré záběhlické školy.

Oprava z čís. 11 / Janoušek
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3, č. 12, s. 2
Krátký článek uvádí na pravou míru některé údaje z minulého čísla, týkající se údržby záběhlického hřbitova.

Osika, Jan
Kdo konečně objeví záběhlický poklad? / Jan Osika
In: Blesk. - Roč. 1, č. 174 (20. 10.), s. 21. - 2001.
Ani Záběhlice neunikly ostrozraku deníku Super - článek o údajném pokladu ukrajinských kozáků ukrytém kdesi v Záběhlicích.

Pravěký hrob skrýval kostru / (kla)
In: Mladá Fronta Dnes. Roč. 12, č. 113 (16.5.2001), příl. Praha, s. 2.
Článek o záchranném výzkumu na místě budoucích bytových domů u ulice K prádelně; s 1 fotografií.

Proč jsou Záběhlice tak zanedbávány / nepodepsáno
In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 5, s. 1.
Komentář odsuzující nezájem vedení města okrajové části Velké Prahy.

Pro naše děti / Jk.
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3 (1933), č. 10, s. 2.
Kritický článek o špatném stavu vodních toků v Záběhlicích.

Podle abecedy / Jk.
In: Periferie. Roč. 3 (1933), č. 17, s. 2
Báseň o Záběhlicích.

Starý hřbitov. Pomník padlým ve světové válce / Ik.
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3 (1933), č. 11.
Článek o vzorně upraveném záběhlickém hřbitově a o pomníku padlým v 1. světové válce, který je naopak nedůstojně umístěn.
Viz Oprava z čís. 11.

Státníková, Pavla
Strašnice, Malešice, Záběhlice
In: Reality profit. Roč. 7, č. 6 (1995), s. 30-31.
Stručně o historii.

Štursa, J.
Dvojice od Botiče
In: Večerní Praha. (19. 8. 1986), s. 8.
Stručně a dosti nepřesně o historii Záběhlic a Hostivaře.

Výrut, Karel
První pražská autobusová linka
In: Praha 10. Roč. 10, č. 11 (2000), s. 2.

Výrut, Karel
První pražská autobusová trať
In Praha 10. Roč. 11, č. 6 (2001), s. 6.

Výrut, Karel
Záběhlice
In: Praha 10. Roč. 8, č. 10 (1998), s. 3. - Roč. 8, č. 12, s. 3.
Dvoudílný článek o historii a současnosti Záběhlic, část věnována též negativnímu dopadu nové zástavby na pozůstatky staré obce. 1 fotografie, letecký pohled na ulici Dolní Chaloupky.

Výrut, Karel
Záběhlice
In: Praha 10. Roč. 11, č. 7 (2001), s. 6.
Článek o historii obce.

Výrut, Karel
Záběhlická škola
In: Praha 10. Roč. 10, č. 13-14 (2000), s. 3.
Článek o historii školy v ulici K prádelně. S 1 fotografií, ovšem jiné školní budovy na Záběhlické ulici.

Vašíčková, Marie
Záběhlická ostuda
In: Večerník Praha. Roč. 8, (16.6.1998), s. 6
Článek o rozpadajícím se domě v Záběhlické ulici, v němž bývala hospoda "U Rybníčku" a o který se jeho majitelé restituenti nestarají.

Záběhlice / MR
In: Večerní Praha, (16.6.1976), s. 5.
Stručně o historii Záběhllic, hlavně o Spořilovu a Zahradním městě.

Záběhlice : Kanalisace
In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 1, s. 3
Článek upozorňuje na zoufalý stav kanalizace, svedené do potoka Botiče, který následkem toho silně zapáchá.

Záběhlice - Zahradní město / Občané XIII. okresu
In: Periferie. Roč. 2 (1932), č. 12, s. 2
Prohlášení sepsané na shromáždění dne 28. května 1932 upozorňuje zejména na závažné nedostatky v oblasti dopravy, hygieny, bezpečnosti a školství.

Záběhlický mariánský kostel je národní kulturní památkou / (jkt)
In: Mladá Fronta Dnes. Roč. 10, č. 109 (12.5.1999), příl. Praha, s. 13.
Zpráva.

Ze Záběhlic / Janoušek
In: Zájmy obcí XIII. okresu. Roč. 3 (1933), č. 9, s. 2.
Krátký článek o problémech s veřejnou dopravou, zejména o přeplněných a nenavazujících spojích na křižovatce Chodovské a Záběhlické silnice.